Trang chủ > Yêu cầu tài liều xin vui lòng liên hệ

Yêu cầu tài liều xin vui lòng liên hệ

Form yêu cầu hồ sơ

Điền đẩy đủ thông tin vào các hạng mục dưới đây, và click vào ô “xác nhận thông tin điền”.
Sau đó giao diện xác nhận nội dung được hiển thị.

※Hạng mục(Quan trọng)bắt buộc phải điền

Tài liệu yêu cầu
(có thể chọn nhiều tài liệu)
(Quan trọng)

Ngôn ngữ của tài liệu
(có thể chọn nhiều tài liệu)
(Quan trọng)Tên(Quan trọng)
(In hoa không dấu)
Cách đọc (chữ Romaji)(Quan trọng)
(In hoa không dấu)
Giới tính(Quan trọng)  
Nghề nghiệp(Quan trọng)
(In hoa không dấu)
Tên trường học (đối với học sinh) Tên trường học

(In hoa không dấu)
Chuyên ngành hoặc khoa

(In hoa không dấu)
Quốc tịch(Quan trọng)
Địa chỉ(Quan trọng)
(In hoa không dấu)
Số điện thoại(Quan trọng)
Ví dụ: 012-345-6789
Địa chỉ E-mail(Quan trọng)
(bao gồm cả @)
Nhập lại địa chỉ E-mail(Quan trọng)
(bao gồm cả @)
Câu hỏi, thắc mắc

※Yêu cầu liên quan đến việc điền thông tin

Khi điền thông tin, để tránh các ký tự khó hiểu xin vui lòng không nhập các ký tự đặc biệt, chữ nước ngoài...

Học viện nhật ngữ Hamamatsu Truy cập ・ Bản đồ

Học viện nhật ngữ Numazu Truy cập ・ Bản đồ

学校法人静岡理工科大学 浜松日本語学院 Hamamatsu Japan Language College

学校法人静岡理工科大学 沼津日本語学院 Numazu Japan Language College

to the top
facebook